Posted tagged ‘prefinantare fonfuri UE’

Fondurile europene – sursă de finanţare importantă în 2013

5 noiembrie 2012

Următorii ani vor fi foarte grei din punct de vedere macroeconomic. Nevoia de ajustare fiscală continuă combinată cu menţinerea incertitudinilor din Zona Euro vor constrânge alegerile publice. Raritatea surselor de finanţare pentru dezvoltare poate fi redusă în România doar dacă vom creşte gradul de absorbţie al fondurilor europene, o resursă exploatată foarte puţin până în prezent.

România are cea mai scăzută rată de absorbţie a fondurilor europene dintre toate ţările UE. Cu 21% grad de absorbţie (incluzând aici şi prefinanţarea), România are mici şanse de a beneficia pe deplin de oportunitatea unei finanţări ieftine, pusă la dispoziţie prin politica regională şi de coeziune a UE.

În 2012 ar trebui ca România să primească plăţi de peste 30 milioane euro pentru a putea merge la negocierea bugetului UE pe 2014-2020 şi pentru a primi aceeaşi alocare ca cea din exerciţiul financiar current.

Sunt idei interesante cu privire la creşterea absorbţiei fondurilor europene, începând de la sistemul stimulativ de salarizare al funcţionarilor publici ce lucrează în domeniu până la centralizarea deciziei de management în cadrul unui minister sau a unei agenţii a fondurilor europene.

Cu toate acestea, mi-e din ce în ce mai clar că România, ca şi alte ţări de coeziune, nu-şi vor putea mări capacitatea administrativă într-un timp atât de scurt astfel încât să poată creşte substanţial rata de absorbţie. Consider că ar trebui să achiesăm la ideea propusă de experţi europeni în domeniu.

România va propune crearea unui Fond de Creştere Economică şi Dezvoltarea Infrastructurii pentru ţările de coeziune, fond ce va fi constituit din angajamentele restante la 31 dec 2011, aferente alocărilor totale ale perioadei 2007-2013, pentru anumite tipuri de proiecte (de exemplu, cele legate de infrastructură şi mediu dar şi pentru dezvoltarea resurselor umane). Pentru aceste proiecte, România va avea iniţiativă şi va face lobby ca ţările de coeziune să delege temporar decizia de gestionare a fondurilor UE către Comisia Europeană. Se va propune crearea unei agenţii care să asiste tehnic CE în acest proces. Concomitent, se va propune eliminarea cofinanţării din bugetele naţionale a acestor tipuri de proiecte (Dacă CE refuză propunerea de eliminare a cofinanţării, se va aplica soluţia alternativă: CE şi statele membre vor negocia cu BEI, BM s.a. acordarea de împrumuturi cu dobandă redusă pentru cofinanţarea proiectelor europene interregionale – se poate cofinanţa până la 50%). Oricum, nu are rost ca CE să ţină cu dinţii de cofinanţare ca bună garanţie pentru calitatea ridicată a proiectelor din moment ce decizia va fi la Bruxelles. BEI, BM s.a. precum şi agenţia nou creată vor asigura şi asistenţa tehnică pe toată perioada derulării proiectelor.

Vom  cheltui astfel integral fondurile structurale şi de coeziune, vom creşte gradul de conectare la reţelele europene de transport sau/şi la reţeaua europeană de cercetare dezvoltare sau/şi conectarea sistemului de învăţământ românesc la reţelele educaţionale europene. Se va elimina constrângerea bugetară privind cofinantarea, ceea ce va permite alocarea complementară a unor sume din bugetul naţional pentru aceleaşi proiecte strategice. Efectele de multiplicare în economia reală vor fi mult mai ridicate decât cele apărute prin investiţiile din bani publici.

Reclame