Posted tagged ‘angajamente FMI’

Noua vizită FMI. Analiza îndeplinirii condiţionalităţilor și angajamentelor restante

11 iulie 2012

Îndeplinirea condiţionalităţilor prevăzute în acordul preventiv încheiat între România şi creditorii internaţionali – FMI, BM, CE – este de maximă importanţă. În situaţia menţinerii incertitudinii pe pieţele financiare internaţionale, a tergiversării aplicării unor soluţii relevante pentru Zona Euro şi a încetinirii creşterii economice în principalele economii emergente ale lumii, autorităţile române trebuie să se menţină în respectarea angajamentelor convenite, pentru menţinerea credibilităţii pe pieţele financiare.

Angajamentul pentru continuarea consolidării fiscale – aproape exclusiv pe partea de cheltuieli, prin prioritizarea investiţiilor, reducerile pierderilor companiilor din sectorul de stat, reforme structurale etc. – trebuie mixat cu stimularea sectorului privat. Crearea de spaţiu fiscal este clar legată de finanţarea unor măsuri de stimulare a sectorului privat, capabil să creeze valoare adăugată şi locuri de muncă. În acest context, soluţia plăţii TVA la încasarea facturii va reprezenta o gură de oxigen pentru 92% dintre firme (mici şi mijlocii) şi o soluţie pentru reducerea evaziunii fiscale.

România respectă 80% din condiţionalităţile convenite cu FMI

România are 14 angajamente îndeplinite total și 4 angajamente structurale parțial îndeplinite (detalii în anexa). Îndeplinirea parţială a criteriilor structurale prezentate este cauzată de precauția maximă cu care trebuie tratate privatizările companiilor de stat (de importanţă strategică) şi numirea managerilor privaţi la companiile de stat nerentabile.

Guvernul a aprobat un calendar pentru liberalizarea treptată a preţului la energie pentru consumatorii casnici şi firme. De altfel, de la 1 iulie a avut loc creșterea cu 5% a prețului la energie electrică atât pentru consumatorii rezidenţiali, cât şi pentru companii.

România şi-a îndeplinit ţinta de inflaţie prevăzută în acord. Creşterea medie a preţurilor pe ultimele 12 luni a coborât la 3%, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Pe metodologia armonizată europeană, inflaţia a fost 3,1%, adică s-a situat, în premieră absolută la doar 1,5 puncte procentuale de media celor mai performante state din UE .

A fost constituit şi menţinut bufferul financiar în Trezorerie, care să acopere nevoile de finanţare curente pe termen de 4 luni (şi să minimizeze riscul intrării în criză de lichiditate bugetară)

Au fost reduse arieratele la nivel central şi au fost puternic diminuate arieratele la nivel local, în ciuda unei anumite rezistenţe în cazul arieratelor la nivel local şi în sistemul sanitar.

S-a instituit un plafon de finanţare de la buget pentru programul PNDI.

Tinta de deficit bugetar nu a fost depăşită. În acordul convenit cu FMI s-a stabilit ca plafoanele trimestriale ale deficitului bugetului general consolidat să fie ajustate cu valoarea cu care cheltuielile de capital depăşesc un anumit nivel (până acum aceste cheltuieli se făceau în mare măsură în a doua parte a anului). Plafonul deficitului bugetului general consolidat pentru primul semestru convenit cu instituţiile financiare internaţionale este de 8,8 miliarde de lei. Acesta este format din soldul rezultat din execuţia curentă, cu un deficit maxim stabilit la 7 miliarde de lei, la care se pot adăuga cheltuieli suplimentare cu investiţiile de până la 1,8 miliarde de lei, deci un deficit bugetar total admisibil de maximum 8,8 miliarde de lei. Deficitul bugetar total înregistrat în perioada ianuarie-mai 2012 a fost de 7,2 miliarde de lei, astfel că angajamentul privind nivelul deficitului bugetar la finele lunii iunie nu a fost încălcat.

Ce angajamente restante are România

Există întârzieri în privatizarea sau vânzarea de pachete minoritare la mai multe companii controlate de stat. Un pachet de acţiuni de 15% de la Transelectrica; selectarea unor intermediari pentru ofertele Romgaz (pentru vânzarea unui pachet de acţiuni de 15%), Hidroelectrica (pentru vânzarea unui pachet de acţiuni de 10%) şi Tarom (pentru vânzarea unui pachet de acţiuni de 20%). Privatizarea integrală a companiilor Cupru Min şi Oltchim, termenul limită fiind sfârşitul lunii aprilie.

Recrutarea de manageri privaţi pentru întreprinderile neprofitabile suferă un lag temporal. Întocmirea unei liste scurte de propuneri pentru posturile de conducere în cadrul a cinci dintre companiile de stat la care urmează să fie introdus managementul privat.

Reclame