Posted tagged ‘administratie locala’

Analiza executiei bugetare pentru primele sase luni din 2012

27 iulie 2012

Deficitul bugetar a ajuns la 6,8 miliarde lei, respectiv 1,12 % din PIB, faţă de un deficit realizat la aceeași dată a anului precedent de 11,2 miliarde lei respectiv 1,94% din PIB. Ținta pentru acest an este atingerea unui deficit maxim de 3% din PIB după metodologia ESA.

1.     Veniturile bugetului general consolidat au fost cu 8,9% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali. Creşterea cu 11,5% a veniturilor fiscale faţă de anul precedent se datorează evoluţiilor de la încasările din taxa pe valoarea adăugată (+9,5%), accize (+6,6%), impozit pe venit (+15,5%). Deşi plusul de la TVA şi accize ne arata progrese în ceea ce priveşte procesul de creştere a colectării veniturilor la bugetul de stat şi continuarea luptei împotriva evaziunii fiscale, în acest domeniu mai există spaţiu pentru atragerea unor venituri în plus la bugetul de stat.

La nivelul administrațiilor locale s-au înregistrat creșteri față de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+4,3%), precum şi la veniturile nefiscale (+14,6%).

2.     Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 99,8 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,3% faţă de anul precedent. Aceasta înseamnă pratic o stagnare a cheltuielilor bugetului de stat, în termeni reali.

Creșterea nominală s-a înregistrat în principal la proiectele finanțate din fonduri UE, cu 45,1% mai mari faţă de anul 2011, dobânzi cu 34%, şi cheltuieli cu bunuri şi servicii cu 7,1%.

Mărirea sumelor cheltuite cu bunuri şi servicii s-a datorat în principal plăţilor crescute din fondul naţional de sănătate pentru servicii medicale şi medicamente.

Două fenomene îngrijorează. Cu toate că s-au făcut plăţi către sistemul de sănătate, creşterea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile de 7,1% (o mărire în termeni reali de aproximativ 4%) arată că încă există risipă a banului public, mai ales în cadrul administraţiilor publice locale. Acest capitol de cheltuieli oferă şansa potenţială de economisire a banului public, prin raţionalizarea cheltuielilor la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

Al doilea fenomen îngrijorător este creşterea puternică a cheltuielilor cu dobânzile. Plus 34% fată de anul trecut înseamnă o continuă deteriorare a spaţiului fiscal pentru viitor, în ceea ce priveşte finanţarea unor măsuri de stimulare a sectorului privat, de stimulare a creşterii economice şi creare de locuri de muncă.

Un fenomen îmbucurător este cel legat de creşterea cheltuielilor de capital cu 4,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Consider că stimularea investiţiilor publice, mai ales ca şi cofinanţare în proiectele europene, va avea efecte de multiplicare importante şi va stimula crearea de locuri de muncă.

Reclame